Двудневно практическо обучение на студенти от спец. „Бизнес информатика“ проведено от екип на „ДиУеър“ - София

1