Юбилейна научна конференция “ИТ – стратегически приоритет в икономиката на знанието”

1