„Възможности на езиците C++ и C# за разработване на интерактивни графични приложения” - Йордан Гюрчев от Hardlight - Великобритания

1