Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия”

1