Национално ученическо състезание по Бизнес информатика – 2014 г.

1